DCP-L8410CDW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

смяна на консумативи

Трябва да смените консумативите, когато устройството посочи, че експлоатационният живот на консуматива е изтекъл.

Използването на консумативи, които не са на Brother, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството. Тонер касетата и модулът на барабана са два отделни консуматива. Уверете се, че и двете неща са поставени като един блок. Името на модела на консумативите може да е различно в зависимост от страната.

ЗАБЕЛЕЖКА
 • Уверете се, че сте запечатали добре използваните консумативи в плик, за да не се разсипе тонер извън касетата.
 • Посетете www.brother.com/original/index.html за инструкции как да върнете използваните консумативи по програмата за тяхното събиране от Brother. Ако изберете да не връщате използвания консуматив, изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби, отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за вторични суровини.
 • Препоръчваме ви да поставяте използваните и новите консумативи върху лист хартия, за да се предотврати случайното изсипване на материала от тях.
 • Ако използвате хартия, която не отговаря точно на препоръчвания носител за печат, експлоатационният живот на консумативите и частите на устройството може да се намали.
 • Изчисленията за експлоатационния живот на тонер касетите се базира на ISO/IEC 19798. Честотата на смяната ще е различна в зависимост от обема на печат, процента на запълване, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
 • Честотата на смяната на консумативите, с изключение на тонер касетите, ще е различна в зависимост от обема на печат, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
 • Работете внимателно с тонер касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете или ги измийте със студена вода.
 • За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

  Тонер касета

  Модул на барабана

  Ремък

  Кутия за отпадъчен тонер

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T)

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.