MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Cannot Detect Ink Volume (ไม่สามารถตรวจจับปริมาณหมึก)

หากท่านไม่ได้กำลังใช้หมึกแท้ของบราเดอร์ เครื่องอาจไม่สามารถตรวจจับปริมาณหมึกได้

โปรดเจาะจงเลือกใช้หมึกแท้ของบราเดอร์

 

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นของบราเดอร์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับหมึกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือเมื่อใช้งานกับหมึกพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์ บราเดอร์ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ได้หากท่านเลือกใช้หมึกหรือตลับหมึกที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ บราเดอร์จึงไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากตลับหมึกของแท้จากบราเดอร์ หรือนำหมึกจากแหล่งอื่นมาเติมลงในตลับหมึกที่ใช้แล้วของบราเดอร์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหัวพิมพ์ หรือส่วนอื่นๆของเครื่องเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ากันกับเครื่องนี้ หากมีการซ่อมแซมใดๆ เกิดขึ้นจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
> คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์

 

 

หากข้อความแสดงความผิดพลาดยังไม่หายไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200, MFC-J2310, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น