MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

บรรจุสื่อสิ่งพิมพ์พิเศษลงในช่องใส่นี้ได้ครั้งละหนึ่งแผ่น
เครื่องจะเปิดใช้งานโหมดการป้อนด้วยตนเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
 1. เปิดฝาปิดช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
 2. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของช่องป้อนเอกสารด้วยมือให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้
 3. บรรจุกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ โดยให้ด้านที่พิมพ์ หงายขึ้น
  ใช้มือทั้งสองข้างดันกระดาษหนึ่งแผ่นเข้าไปในช่องป้อนเอกสารด้วยมือจนกว่าขอบกระดาษด้านหน้าสัมผัสกับลูกกลิ้งป้อนเอกสาร ปล่อยกระดาษเมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องดึงกระดาษ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ [Manual Feed Slot ready (พร้อมใช้ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)]

  อ่านคําแนะนําที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นกด [OK (ตกลง)]

  • ใช้ A4, Letter, Executive หรือ B5 (JIS) *1
   การจัดวางตามแนวนอน
  • ใช้ A3, Ledger, B4 (JIS) *1, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, ซองจดหมาย, ภาพถ่าย, ภาพถ่าย L, ภาพถ่าย 2L, B6 (JIS) *1หรือแผ่นดัชนี
   การจัดวางตามแนวตั้ง
  • เมื่อใช้ซองจดหมาย ใส่ซองจดหมายโดยให้ด้านที่พิมพ์ หงายขึ้น และปากซองอยู่ทางด้านซ้ายดังแสดงในภาพ

   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับซองจดหมาย

  • เมื่อบรรจุซองจดหมายหรือกระดาษหนา ให้ดันซองจดหมายเข้าไปในช่องป้อนเอกสารด้วยมือจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าลูกกลิ้งป้อนเอกสารจับยึดไว้แล้ว
  ข้อควรจำ
  • ห้ามบรรจุกระดาษเกินหนึ่งแผ่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือไม่ว่ากรณีใดๆ หากทำเช่นนั้น อาจทำให้กระดาษติดได้ เมื่อพิมพ์แบบหลายหน้า อย่าป้อนกระดาษแผ่นต่อไปจนกว่าจอสัมผัสจะแสดงข้อความให้คุณป้อนกระดาษแผ่นถัดไป

  • อย่าบรรจุกระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือเมื่อคุณพิมพ์จากถาดใส่กระดาษ หากทำเช่นนั้น อาจทำให้กระดาษติดได้

 4. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เมื่อใช้กระดาษขนาด A4 หรือ Letter หรือเล็กกว่า

   ดึงฐานรองกระดาษออกมาจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  • เมื่อใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 หรือ Letter หรือซองจดหมาย

   ดึงฐานรองกระดาษ (1) จนกระทั่งล็อคเข้าที่ จากนั้นกางแผ่นรองรับกระดาษ (2)

 • หากเอกสารไม่พอดีกับกระดาษแผ่นเดียว หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแจ้งให้คุณบรรจุกระดาษอีกแผ่นเข้าไป วางกระดาษอีกแผ่นลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ จากนั้นกด [OK (ตกลง)]
 • เมื่อคุณป้อนกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 หรือ Letter เข้าไปในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ เครื่องจะจับหน้าที่พิมพ์แล้วไว้เพื่อไม่ให้กระดาษหล่น เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ให้ดึงหน้าที่พิมพ์แล้วออกมาและกด [OK (ตกลง)]

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพิมพ์เสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะปิดฝาปิดช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
 • เครื่องจะดันกระดาษที่บรรจุไว้ในช่องป้อนเอกสารด้วยมือในขณะที่พิมพ์หน้าทดสอบ โทรสาร หรือรายงาน
 • เครื่องจะดันกระดาษที่บรรจุไว้ในช่องป้อนเอกสารด้วยมือออกมาในระหว่างการทำความสะอาดเครื่อง รอจนกระทั่งเครื่องทำความสะอาดเสร็จ และจากนั้นบรรจุกระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
*1
รองรับในบางประเทศเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-J3530DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น