PT-P950NW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการพิมพ์
คุณภาพการพิมพ์ / การตั้งค่าการพิมพ์ ขั้นตอนวิธีการสำหรับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
ลดขอบเทป ขั้นตอนวิธีการสำหรับลดขอบเทป
เค้าโครง ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับลักษณะเค้าโครงทิศทางและรูปแบบ
Cannot Cut Solutions for cutter problems.
Paper/Tape/Label Jam Solutions for Paper/Tape/Label jam problems.