รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
การติดตั้งไดร์เวอร์ / ซอฟต์แวร์ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์, และการแก้ปัญหาสำหรับอุปสรรคต่างๆ
การอัพเดทไดร์เวอร์ / ซอฟต์แวร์ / เฟิร์มแวร์ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอัพเดทไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์ และการแก้ปัญหาสำหรับอุปสรรคต่างๆ
คำแนะนำเกี่ยวกับไดร์เวอร์ / ซอฟต์แวร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับไดร์เวอร์/ซอฟต์แวร์

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

การติดตั้ง / การตั้งค่า