รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ข้อความแสดงความผิดพลาดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความที่แสดงบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ (PC)

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา