HL-L3270CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ iOS การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ iOS
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (อุปกรณ์ระบบ iOS) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS
AirPrint (อุปกรณ์ระบบ iOS) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ AirPrint
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Android™ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (อุปกรณ์ Android™) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan สำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan (โทรศัพท์ระบบWindows) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Windows