รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

HL-3260N

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
วัสดุการพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความแสดงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการพิมพ์
กระดาษ ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษที่แนะนำ และข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ หรือการจัดการกระดาษ
อุปกรณ์เสริม ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา