รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

HL-3260N

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
กระดาษติด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษติด
ปัญหาการป้อนกระดาษ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา