รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

FAX-727

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่อง เช่น เครื่องหยุดค้าง, ไม่มีการตอบสนอง, เสียงเตือนข้อผิดพลาด

การติดตั้ง / การตั้งค่า

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา