รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

FAX-727

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์
การใช้งานโทรศัพท์ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์
การตั้งค่าโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์และบริการ
คำแนะนำสำหรับโทรศัพท์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

การติดตั้ง / การตั้งค่า

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา