รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

PT-2400

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์

การเริ่มต้นการใช้งาน

  • ติดตั้ง

การใช้งานอย่างง่าย