รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

PT-2400

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
บาร์โค้ด ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างป้ายกำกับที่มีบาร์โค้ด

การเริ่มต้นการใช้งาน

การใช้งานอย่างง่าย