PDS-5000

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Installere drivere / programvare Informasjon om fremgangsmåte ved installasjon av drivere/programvare, og løsninger på problemer
Driver- / programvareinnstillinger Informasjon om fremgangsmåte ved innstilling av drivere/programvare, og løsninger på problemer
Driver- / programvaretips Nyttig informasjon om drivere/programvare

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold