PDS-5000

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Feilmelding på maskinens display Løsninger for meldinger som vises på maskinens display (LCD)
Feilmelding på datamaskinen Løsninger for meldinger som vises på datamaskinen (PC-en)

Fremgangsmåte / feilsøking

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold