Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

HL-5170DN

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Installere drivere / programvare Informasjon om fremgangsmåte ved installasjon av drivere/programvare, og løsninger på problemer
Oppdatere drivere / programvare / firmware Informasjon om fremgangsmåte ved oppdatering av drivere/programvare/firmware, og løsninger på problemer
Avinstallere drivere / programvare Informasjon om fremgangsmåte ved avinstallasjon av drivere/programvare, og løsninger på problemer
Driver- / programvareinnstillinger Informasjon om fremgangsmåte ved innstilling av drivere/programvare, og løsninger på problemer
Driver- / programvaretips Nyttig informasjon om drivere/programvare

Oppsett / innstillinger

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold