Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

HL-5170DN

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Feilmelding på datamaskinen Løsninger for meldinger som vises på datamaskinen (PC-en)
Feilmelding på mobil enhet Løsninger for meldinger som vises på en mobil enhet
Lysindikasjon Løsninger for LED (lysemitterende diode)-indikasjoner på maskinen

Fremgangsmåte / feilsøking

Forbruksvarer og ekstrautstyr / rutinemessig vedlikehold