MFC-L2770DW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

23/01/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
23/01/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
23/01/2020
(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
22/01/2020
ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professional 4Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
15/01/2020
ซอฟต์แวร์ BRAgentWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
15/01/2020
ซอฟต์แวร์ BRAdmin LightWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
08/01/2020
(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มmacOS 10.15
06/01/2020
Mass Deployment ToolWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
26/12/2019
Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดทเฟิร์มแวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
26/12/2019
Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดทเฟิร์มแวร์)macOS 10.15 / macOS 10.14 / macOS 10.13 / macOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10