QL-580N

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • ข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows 8.1:
    ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
  • สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows:
    Brother จัดหาซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Microsoft ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์เหล่านี้อีกต่อไป การสนับสนุนของ Brother สำหรับซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Brother จะไม่จัดหาหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ Brother สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ Microsoft ไม่รองรับอีกต่อไป
    ซอฟต์แวร์ที่มีให้ก่อนหน้านี้สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หมวด [ดาวน์โหลด] ของเว็บไซต์นี้