PT-E850TKW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • เพื่อการใช้เครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์ ให้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์, P-touch Editor และ Printer Setting Tool

มีอะไรใหม่?

10/05/2023
ซอฟต์แวร์ Printer Setting Tool11 / 10 / 10x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012