DCP-L5600DN

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

26/03/2021
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
22/03/2021
(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64
22/03/2021
Add Printer Wizard Driver (ไดร์เวอร์ตัวช่วยเพิ่มเครื่องพิมพ์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64 / 2003 / 2003 x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64
22/03/2021
ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ และไดร์เวอร์สแกนเนอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบ LocalWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64 / 2019