ADS-3100

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

มีอะไรใหม่?

19/04/2024
Brother iPrint&ScanWin11 / Win10 / Win10 x64
02/04/2024
Brother ScanEssentialsWin11 / Win10 x64 / 2022 / 2019 / 2016
13/03/2024
Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดทเฟิร์มแวร์)Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012
13/03/2024
Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดทเฟิร์มแวร์)macOS 14 / macOS 13 / macOS 12 / macOS 11

สิ่งที่น่าสนใจ

  • การสนับสนุน Windows
  • การสนับสนุน macOS
  • Brother จะไม่จัดหาหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ Brother สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ Microsoft ไม่รองรับอีกต่อไป
    ซอฟต์แวร์ที่มีให้ก่อนหน้านี้สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หมวด [ดาวน์โหลด] ของเว็บไซต์นี้