ดาวน์โหลด

PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)

PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)

วิธีการติดตั้ง

หมายเหตุ:

  • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
  • หากปรากฏข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า "User Account Control" ให้คลิก "Continue"
  1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น C:\bront
  2. เริ่มการดาวน์โหลด
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลด
  4. การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง

หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น