ดาวน์โหลด

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ และไดร์เวอร์สแกนเนอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Local

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ และไดร์เวอร์สแกนเนอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Local

วิธีการติดตั้ง

 • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows
 • นำแผ่นซีดี-รอมออกมาจากเครื่องก่อนเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง
 • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 • หากกล่องข้อความโต้ตอบ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือก Yes
 • หากกล่องข้อความโต้ตอบ Windows Security ปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือก Always trust software from "Brother Industries, ltd." และคลิก Install
 1. ถอดสายเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของท่านออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หากท่านเชื่อมต่อไว้
 2. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
  หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 3. ดับเบิ้ลคลิก " dpinstxXX.exe " ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 โปรดทราบว่าจะไม่มีหน้าจอการติดตั้ง หรือกล่องข้อความโต้ตอบหลังจากดับเบิ้ลคลิก จากนั้นไปยังขั้นตอนที่ 4
  – หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32-bit ให้ดับเบิ้ลคลิก "dpinstx86.exe"
  – หากท่านใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64-bit ให้ดับเบิ้ลคลิก "dpinstx64.exe"
 4. เชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งไดร์เวอร์ดั้งเดิมของเครื่องบราเดอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่
  หากต้องการตรวจสอบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ท่านคลิกที่นี่
  หากต้องการตรวจสอบไดร์เวอร์สแกนเนอร์ ให้ท่านคลิกที่นี่

 

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น