ดาวน์โหลด

Network Connection Repair Tool (เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค)

Network Connection Repair Tool (เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค)

วิธีการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว (เช่น C:\Downloads)
2. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทำการแตกไฟล์
3. ซอฟต์แวร์ของเครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คจะเปิดขึ้น
    หมายเหตุ:
    สำหรับผู้ใช้งาน Windows Vista หรือสูงกว่านี้ เมื่อปรากฏหน้าจอของ User Account Control ให้คลิก อนุญาต หรือ ใช่
4. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
    หมายเหตุ:
    หากพบชื่อรุ่นของเครื่องบราเดอร์ที่เป็นรุ่นเดียวกันตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะสามารถวิเคราะห์ได้แค่หนึ่งในเครื่องเหล่านี้เท่านั้น โปรดปิดเครื่องอื่นๆ ไว้ชั่วคราว จากนั้นคลิก "Retry"

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น