วิธีการติดตั้ง

หมายเหตุ:

 • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows
 • การติดตั้งไดร์เวอร์นี้ จะทำให้ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า "Brother xxxxxx Printer" หรือ "Brother xxxxxx series" ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนของ Devices and Printers
 • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 • หากปรากฏข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า User Account Control ให้คลิก Yes
 • หากกล่องข้อความโต้ตอบ Windows Security ปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือก Always trust software from "Brother Industries, ltd." จากนั้นคลิก Install

สำหรับการพิมพ์ด้วยการแชร์ผ่านเน็ทเวิร์ค:

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

 1. เปิด Control Panel (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
 2. คลิกเมนู Hardware and Sound => Devices and Printers => Add a printer
 3. คลิก The printer that I want isn't listed
 4. เลือก Select a shared printer by name และพิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 5. คลิก Next
 6. หากข้อความแจ้งเตือนปรากฏ ให้ท่านคลิก Install driver
 7. คลิก Next
 8. หากท่านต้องการใช้เครื่องบราเดอร์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก Set as the default printer
  คลิก Print a test page เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องของท่านสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 9. คลิก Finish

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการต่างกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

หมายเหตุ: ในบางกรณีท่านควรปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์คจะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 1. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
  หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 2. เปิด Control Panel (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
 3. คลิกเมนู Hardware and Sound => Devices and Printers => Add a printer
 4. คลิก The printer that I want isn't listed
 5. เลือก Select a shared printer by name และพิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 6. คลิก Next
 7. หากกล่องข้อความโต้ตอบ Connect to Printer ปรากฏขึ้น ให้คลิก OK
 8. คลิก Have Disk
 9. คลิก Browse และกำหนดโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 10. คลิก Open
 11. คลิก OK
 12. คลิก Next
 13. หากท่านต้องการใช้เครื่องบราเดอร์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก Set as the default printer
  คลิก Print a test page เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องของท่านสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 14. คลิก Finish

สำหรับการพิมพ์ผ่านเน็ทเวิร์คโดยใช้ TCP/IP (Peer-to-Peer Printing):

 1. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
  หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 2. เปิด Control Panel (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
 3. คลิกเมนู Hardware and Sound => Devices and Printers => Add a printer
 4. คลิก The printer that I want isn't listed
 5. เลือก Add a printer using a TCP/IP address or hostname จากนั้นคลิก Next
 6. พิมพ์ IP address ของเครื่องพิมพ์ของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก Query the printer and automatically select the driver to use
 7. คลิก Next
 8. คลิก Have Disk
 9. คลิก Browse และกำหนดโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 10. คลิก Open
 11. คลิก OK
 12. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ Next
  หมายเหตุ:
  หากชื่อรุ่นในรายการมี USB ในชื่อของไดร์เวอร์ แสดงว่ายังคงสามารถใช้ไดร์เวอร์นี้สำหรับการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค
 13. เลือก Replace the current driver จากนั้นคลิก Next (หากใช้งานได้)
 14. พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ และคลิก Next
 15. เลือกตัวเลือก Printer Sharing และคลิก Next
 16. หากท่านต้องการใช้เครื่องบราเดอร์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก Set as the default printer
  คลิก Print a test page เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องของท่านสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 17. คลิก Finish

สำหรับเครื่องพิมพ์ Local Printer:

 1. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
  หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 2. เชื่อมต่อสาย USB
 3. เปิด Control Panel (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
 4. คลิกเมนู Hardware and Sound => Devices and Printers => Add a printer
 5. คลิก The printer that I want isn't listed
 6. เลือก Add a local printer or network printer with manual settings จากนั้นคลิก Next
 7. เลือก Use an existing port: (ช่องต่อ USB) และคลิก Next
 8. คลิก Have Disk
 9. คลิก Browse และกำหนดโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
 10. คลิก Open
 11. คลิก OK
 12. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ Next
 13. เลือก Replace the current driver จากนั้นคลิก Next (หากใช้งานได้)
 14. พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ และคลิก Next
 15. เลือกตัวเลือก Printer Sharing และคลิก Next
 16. หากท่านต้องการใช้เครื่องบราเดอร์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก Set as the default printer
  คลิก Print a test page เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องของท่านสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 17. คลิก Finish

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น