วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ขวดหมึก

BT5000CBT5000C
  • สีฟ้า
  • ประมาณ 5000 หน้า กระดาษขนาด A4/Letter
BT5000YBT5000Y
  • สีเหลือง
  • ประมาณ 5000 หน้า กระดาษขนาด A4/Letter
BT5000MBT5000M
  • สีชมพู
  • ประมาณ 5000 หน้า กระดาษขนาด A4/Letter