วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-263BKTN-263BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263CTN-263C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263MTN-263M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263YTN-263Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267BKTN-267BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267CTN-267C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267MTN-267M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267YTN-267Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798