วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดแม่แบบสร้างภาพ

DR-263CLDR-263CL
  • ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน สีดำ 1 ชิ้นส่วนและแบบสี 3 ชิ้นส่วน
  • ประมาณ 18000 หน้า ขนาด A4/Letter (1 หน้า / งาน)