วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-261BKTN-261BK
 • สีดำ
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261CTN-261C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265CTN-265C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261MTN-261M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265MTN-265M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261YTN-261Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265YTN-265Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798