วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-261BK
TN-261BK
 • สีดำ
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261C
TN-261C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265C
TN-265C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261M
TN-261M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265M
TN-265M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-261Y
TN-261Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-265Y
TN-265Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม