วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-3428TN-3428
  • มาตรฐาน
  • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
TN-3448TN-3448
  • ความจุสูง
  • ประมาณ 8000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
TN-3478TN-3478
  • ความจุสูงพิเศษ
  • ประมาณ 12000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752