วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปากกา

CAPEN1CAPEN1
  • ชุดปากกาสี
    ปากกาสีหกด้ามสำหรับงานฝีมือ เป็นหมึกแบบติดถาวร ใช้สำหรับการวาดภาพและการลอกลาย สำหรับใช้กับปลอกใส่ปากกาของเครื่องตัด Brother
CAPEN2CAPEN2
  • ชุดปากกาที่สามารถลบออกได้
    สำหรับใช้กับผ้า หมึกปากกาสีน้ำเงินสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำ ส่วนหมึกปากกาสีม่วงออกแบบมาให้ระเหยออกไปได้ภายใน 2 - 14 วันหลังการใช้งาน สำหรับใช้กับปลอกใส่ปากกาของเครื่องตัด Brother