วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ใบมีด

CABLDP1 CABLDP1
 • ใบมีดตัดมาตรฐาน
  ใบมีดตัดสำหรับการตัดวัสดุหลากหลายประเภททั้งผ้าและกระดาษ (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.8 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ตัด) สำหรับใช้กับปลอกใส่ใบมีดตัดมาตรฐานของเครื่องตัด Brother
CABLDF1 CABLDF1
 • ใบมีดตัดแบบลึก
  ใบมีดตัดสำหรับการตัดวัสดุที่มีความหนา เช่น ผ้าสักหลาด หรือผ้าเดนิม (ความหนาตั้งแต่ 0.5 มม. - 1.5 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ตัด) สำหรับใช้กับปลอกใส่ใบมีดตัดแบบลึกของเครื่องตัด Brother
CAHLP1CAHLP1
 • ปลอกใส่ใบมีดตัดมาตรฐาน
  สำหรับใช้กับใบมีดตัดมาตรฐานของเครื่องตัด Brother (ไม่มีใบมีด)
CAHLF1 CAHLF1
 • ปลอกใส่ใบมีดตัดแบบลึก
  สำหรับใช้กับใบมีดตัดแบบลึกของเครื่องตัด Brother (ไม่มีใบมีด)