วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SABWRK1 / BWRK1SABWRK1 / BWRK1
  • ชุดอุปกรณ์ Bobbin work
    เย็บลวดลายสามมิติโดยใช้ด้ายตกแต่งในกระสวยของคุณ
SAWT2 / WT7SAWT2 / WT7
  • ฐานจักรสำหรับเพิ่มพื้นที่ในการเย็บ
    เหมาะสำหรับการวัดผ้าและการจัดการระหว่างการเย็บและการควิ้ลท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น