วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SABWRK1 / BWRK1
SABWRK1 / BWRK1
  • ชุดอุปกรณ์ Bobbin work
    เย็บลวดลายสามมิติโดยใช้ด้ายตกแต่งในกระสวยของคุณ
SAWT2 / WT7
SAWT2 / WT7
  • ฐานจักรสำหรับเพิ่มพื้นที่ในการเย็บ
    เหมาะสำหรับการวัดผ้าและการจัดการระหว่างการเย็บและการควิ้ลท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
  • ไขควงเอนกประสงค์
    คุณสามารถหมุนตำแหน่งของไขควงและใช้งานในรูปแบบอเนกประสงค์ได้

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม