รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดแม่แบบสร้างภาพ

DR-6000DR-6000
  • ประมาณ 20000 หน้า (1 หน้า / งาน)