รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-6300TN-6300
  • มาตรฐาน
  • ประมาณ 3000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-6600TN-6600
  • ความจุสูง
  • ประมาณ 6000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%