วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับหมึก

LC39BKLC39BK
 • สีดำ
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39CLC39C
 • สีฟ้า
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39MLC39M
 • สีชมพู
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39YLC39Y
 • สีเหลือง
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711