วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับหมึก

LC39BK
LC39BK
 • สีดำ
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39C
LC39C
 • สีฟ้า
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39M
LC39M
 • สีชมพู
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
LC39Y
LC39Y
 • สีเหลือง
 • ตลับหมึก Innobella™
 • ประมาณ 260 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม