Verbrauchsmaterial & Zubehör

Unterer Papierschacht

LT-7100LT-7100
  • Erweitert die Papierkapazität.
  • 500 Blätter Eingabe
  • Druckmedium: Normalpapier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
  • Papiergewicht: 60 - 105 g/m2
  • Papierformat: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal, Executive, Folio