Ondersteuning en downloads

BRAdmin Professional 3.x

Functies van de Web BRAdmin-software

De Web BRAdmin-software ondersteunt geavanceerde filteropties. Deze filters bieden weergaven op maat van apparaten die zijn aangesloten op uw netwerk.

Stel dat een lokale beheerder in één van de gebouwen alleen de netwerkapparaten in het eigen netwerk wil bekijken. Met behulp van de Web BRAdmin-software kan de systeembeheerder, of een lokale beheerder, een filter maken waarmee alleen de netwerkapparaten in het lokale netwerk worden weergegeven. Alle andere netwerkapparaten in het totale netwerk kunnen worden genegeerd.

U kunt als volgt een filter maken:

  1. Start de Web BRAdmin-serversoftware en klik op de knop Column/Filter Settings (Kolom-/filterinstellingen) om het tabblad Column/Filter Settings (Kolom-/filterinstellingen) weer te geven. Klik vervolgens op de knop New (Nieuw) in het gebied Filter Setting (Filterinstelling). Er verschijnt een scherm dat lijkt op het scherm aan de rechterkant.
  2. Geef de juiste filterinstellingen op.
    Opmerking: u kunt jokertekens gebruiken. Dit betekent dat, als u alle HL-7050 printers van Brother wilt gebruiken, u *7050* kunt invoeren in het veld "Model Name" (Modelnaam). Klik hier voor meer informatie.
  3. In het hier getoonde voorbeeld, hebben we het volgende opgegeven:
    *7050* voor de modelnaam, plus een wachtwoord. Klik hier voor meer informatie.

Wachtwoorden gebruiken

Een filterwachtwoord kan voorkomen dat gebruikers de printers binnen het filter configureren.

Als u bijvoorbeeld een filter maakt waarmee alleen Brother HL-7050 printers worden weergegeven en u geeft tevens een filterwachtwoord op, kan iedereen de printers bekijken in het filter dat u hebt gemaakt, maar kunnen alleen de gebruikers die het filterwachtwoord weten de printerinstellingen wijzigen.

Jokertekens gebruiken

De Web BRAdmin-software ondersteunt het gebruik van "jokertekens". Jokertekens kunnen worden gebruikt om de manier waarop een filter informatie weergeeft nog verder aan te passen. Als u bijvoorbeeld *HL-7050* invoert, negeert de Web BRAdmin-software alle tekst voor en na het sterretje ("*"). Dit betekent dat de Web BRAdmin-software alle apparaten binnen het doorzochte gebied vindt die de tekens "HL-7050" bevatten.

Als u groepen apparaten in een IP-bereik wilt zoeken, kunt u het teken "-" gebruiken tussen de IP-adresnummers waarop u wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld 10.2.65.100-10.2.65.200 invoert, kan de Web BRAdmin-software apparaten weergeven met een IP-adres dat ligt binnen het bereik van 10.2.65.100 t/m 10.2.65.200.

Een filter verwijderen

Als u een filter die u hebt gemaakt wilt verwijderen, schuift u naar de onderkant van het filter en klikt u op de knop "Submit" (Versturen) naast de optie "Delete This Setting" (Deze instelling verwijderen):