Privacybeleid van Brother Industries, Ltd.

1 JANUARI 2021

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Brother Industries, Ltd., een bedrijf geregistreerd en gevestigd in Japan, met als adres 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan ("wij", "ons"), uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, hoe wij deze gegevens gebruiken en beschermen en wat uw rechten zijn in relatie tot deze gegevens.

Deze privacyverklaring betreft alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of verwerken. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, of een combinatie van delen van gegevens aan de hand waarvan u redelijkerwijs zou kunnen worden geïdentificeerd.

Wij zijn wereldwijd actief, zowel rechtstreeks als via onze dochterondernemingen ("bedrijven die deel uitmaken van Brother Group"). De bedrijven die deel uitmaken van Brother Group hebben een eigen privacyverklaring en voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt de privacyverklaring van de respectieve bedrijven gehanteerd.

De Italiaanse nevenvestiging van Brother International Europe, Ltd., een bedrijf geregistreerd en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met als adres Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, VK ("BIE"), is onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.


1. Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u vanuit diverse bronnen, met inbegrip van gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen (bijv. als u als klant uw producten van Brother registreert of als u als zakenpartner contact met ons opneemt en/of een service verleent), informatie die we verzamelen via bedrijven die deel uitmaken van Brother Group en gegevens die wij over u verzamelen afkomstig uit andere bronnen, inclusief commerciële bronnen, zoals openbare databases (indien bij wet toegestaan).

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens over u als de wet daarom vraagt of als gevolg van een contractuele relatie die wij met u hebben. Het niet verschaffen van deze gegevens kan de naleving van deze verbintenis verhinderen of vertragen.

1.1 Gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen

De categorieën gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen zijn onder meer:

 1. persoonlijke gegevens (bijv. naam, geboortedatum, functie);
 2. contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of nummer mobiele telefoon);
 3. betalingsdetails en -transacties;
 4. indien u klant bent: serienummers van producten van Brother (aan de hand van een serienummer kunnen wij u, nadat u het product bij ons hebt geregistreerd, identificeren);
 5. IP-adressen en MAC-adressen (als u onze websites en andere online services bezoekt).

1.2 Gegevens die wij via andere bronnen ontvangen

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van categorieën gegevens die wij vergaren via andere bronnen:

 1. persoonlijke gegevens (bijv. naam, geboortedatum, functie, kredietinformatie);
 2. contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of nummer mobiele telefoon);

1.3 Andere gegevens over u die wij gebruiken

Dit betreft gegenereerde gegevens, zoals profielen, de geschiedenis van onze relatie met u, etc.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en de basis waarop wij de gegevens gebruiken

Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om:

 1. ervoor te zorgen dat onze records accuraat zijn en up-to-date;
 2. de juridische verplichtingen na te leven waaraan wij zijn onderworpen;
 3. de kwaliteitsbewaking te controleren en op peil te houden;
 4. analyses uit te voeren van onze voorraden, te zorgen voor een correcte werking van onze logistiek en om de voorraden bij te houden;
 5. een goede klantenservice, aftersales-support en software-updates te kunnen leveren;
 6. de producten naar u te verzenden;
 7. producten op te halen.

Als u zakenpartner van ons bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om:

 1. antecedentenonderzoeken uit te voeren voordat wij met u als zakenpartner in zee gaan;
 2. contact met u op te nemen voor vragen of andere informatie met betrekking tot de service die u verleent;
 3. ervoor te zorgen dat onze records accuraat zijn en up-to-date als u of u uw medewerkers of contractanten werkzaam zijn op een van onze vestigingen;
 4. facturen te betalen;
 5. de juridische verplichtingen na te leven waaraan wij zijn onderworpen.

Wij moeten beschikken over een juridische basis om uw persoonlijke gegevens te kunnen verwerken. In de meeste gevallen is de juridische basis een van de volgende:

 1. het nakomen van onze contactuele verplichtingen jegens u. Als u klant bent, zijn onze contactuele verplichtingen jegens u onder meer het verzenden van producten, het verschaffen van klantenservice, aftersales-support, software-updates en, indien nodig, het ophalen van producten. Als u zakenpartner bent, zijn onze contactuele verplichtingen jegens u onder meer het op de juiste wijze betalen van facturen en zorgen dat u toegang hebt tot onze vestigingen wanneer dat nodig is;
 2. het nakomen van onze juridische verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, of jegens een derde partij (bijv. de belastingdienst); en
 3. ter vervulling van onze rechtmatige belangen. Als u klant bent, zijn onze rechtmatige belangen onder meer het op peil houden van de kwaliteitscontrole en logistiek, het uitvoeren van analyses voor productontwikkeling en marktonderzoek, het bijhouden van de voorraden en ervoor zorgen dat onze records accuraat zijn en up-to-date. Als u zakenpartner bent, zijn onze rechtmatige belangen onder meer ervoor zorgen dat de services die u verleent, aansluiten bij onze behoeften, dat uw services correct functioneren binnen onze systemen, dat eventuele klachten of vragen direct aan u kunnen worden doorgegeven en dat onze records accuraat zijn en up-to-date.

3. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze zijn onderhevig aan lokale wetgeving. U hebt onder meer recht op:Wij verzoeken u contact met ons op te nemen om uw gegevens bij te werken of te corrigeren als deze veranderen of als de persoonlijke gegevens die wij van u hebben niet juist zijn.

Om uw verzoek in te willigen is het mogelijk dat wij aanvullende gegevens van u vragen.

Als u deze rechten met ons wilt bespreken of er een beroep op wilt doen, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u onder aan de pagina.

4. Geautomatiseerde besluiten over u

Wij nemen geautomatiseerde besluiten over u op basis van uw persoonlijke gegevens en dat gebeurt in de volgende gevallen:Als wij gebruikmaken van geautomatiseerde besluiten voor een profielbepaling gebaseerd op uw persoonlijke gegevens bij het verlenen van onze services, verschaffen wij u afzonderlijk informatie over de gebruikte logica en de eventuele gevolgen, en vragen wij u om uw toestemming.

5. Gegevens delen

In de volgende gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met derden:

6. Beveiliging en opslag van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen in acht om een beveiligingsniveau te realiseren dat passend is bij het risico dat het verwerken van persoonlijke gegevens met zich meebrengt. Deze maatregelen zijn erop gericht de integriteit en geheimhouding van persoonlijke gegevens blijvend te bewaken. Wij evalueren deze maatregelen regelmatig om de veiligheid van de verwerking van de gegevens te waarborgen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang onze relatie met u voortduurt. Bij het besluit over hoe lang wij uw persoonlijke gegevens aanhouden nadat onze relatie met u is beëindigd, nemen wij onze juridische verplichtingen en de vereisten van regelgevingsinstanties in acht. Bovendien kunnen wij bepaalde records bewaren om potentiële juridische claims te onderzoeken of ons daartegen te verdedigen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid met betrekking tot gegevensbewaring. Hierin zijn de vereiste of toegestane perioden voor gegevensbewaring vastgelegd.

7. Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een door Google LLC (“Google”) aangeboden service voor webanalyse, om bij te houden hoe u onze website gebruikt. In verband met het gebruik van Google Analytics gebruiken wij cookies om unieke gebruikers te kunnen onderscheiden door toewijzing van een willekeurig gegenereerde client-id. Deze wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te monitoren en te berekenen voor het siteanalyserapport.

Wij kunnen ook rapporten van Google voor demografische en interessegegevens implementeren (deze maken deel uit van de advertentiefuncties van Google Analytics), om inzicht te krijgen in de demografische gegevens en interesses van de gebruikers van onze website. In verband met het gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics gebruiken onze website en andere aanbieders, waaronder Google, zowel eigen cookies (zoals de Google Analytics-cookie) of andere eigen identificatiemiddelen als cookies van derden (zoals Google-advertentiecookies) of andere identificatiemiddelen van derden.

Raadpleeg https://www.google.com/policies/privacy/partners/ voor meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens.

Wilt u niet dat uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Google Analytics, dan kunt u zich afmelden bij Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ te downloaden en te installeren.

8. Internationale gegevensoverdracht

Brother Industries Ltd. is gevestigd in Japan en daarom worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar Japan en daar opgeslagen en verwerkt. Het niveau van bescherming van persoonlijke gegevens in Japan wordt momenteel als voldoende hoog beschouwd zoals de wet inzake gegevensbescherming van de Europese Unie voorschrijft. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van services van derden voor het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld in de cloud worden opgeslagen door onze aanbieders van cloudservices en het is mogelijk dat zij uw gegevens bewaren op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte en dat kan gevolgen hebben voor de bescherming van de gegevens.

Wij hanteren passende veiligheidsmaatregelen (zoals contractuele verplichtingen) conform de toepasselijke juridische vereisten om ervoor te zorgen dat uw gegevens op adequate wijze worden beveiligd. Neem voor meer informatie over passende veiligheidsmaatregelen contact met ons op. De contactgegevens vindt u onder aan de pagina.

9. Neem contact met ons op

Brother Industries, Ltd. is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Houd er rekening mee dat wij, afhankelijk van de aard van uw verzoek, wellicht uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

data.protection@brother.co.jp

10. Wijzigingen in de verklaring

U kunt een digitaal exemplaar van deze privacyverklaring aanvragen. Gebruik daarvoor bovenstaande contactgegevens. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Aan de datum van de herziening kunt u zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen in en toevoegingen aan deze privacyverklaring zijn van toepassing vanaf de datum waarop deze zijn gepubliceerd. Raadpleeg deze privacyverklaring van tijd tot tijd om te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht met betrekking tot de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

vorige | naar boven