Ondersteuning en downloads

BRAdmin Professional 3.x

BRAdmin Professional 3.x en agents

BRAdmin Professional 3.x is in staat om via het lokale netwerk (LAN) gegevens te verzamelen over de printers en multifunctionele apparaten die met het netwerk zijn verbonden.

Om gegevens van buiten het lokale netwerk te kunnen verzamelen en om te kunnen worden gebruikt in een Wide Area Network (WAN) moet BRAdmin Professional 3.x communiceren met agents (BRAgent-software) die op een externe computer draaien. Deze agents verzamelen apparaatgegevens van hun lokale netwerk en geven deze regelmatig door aan BRAdmin Professional 3.x. BRAdmin Professional 3.x kan deze gegevens vervolgens weergeven voor referentie- en configuratiedoeleinden.

BRAdmin Professional

De agentsoftware kan worden geïnstalleerd op een pc met Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® XP, Windows® 2000 of Windows Vista®. De agents werken als achtergrondservice en belemmeren de werking van de pc niet. Hierdoor is het mogelijk de agentsoftware te installeren op elke gebruikers-pc in het LAN. BRAdmin Professional 3.x neemt contact op met deze pc als dit nodig is.

Als de pc met de agentsoftware echter is uitgeschakeld, kan BRAdmin Professional 3.x de gegevens van de externe apparaten niet ophalen van de agent. Daarom adviseren wij de agentsoftware te installeren op een pc of server die nooit wordt uitgeschakeld.

Agentinstellingen wijzigen

Agentinstellingen kunnen worden gewijzigd in het Configuratiescherm van Windows®. U kunt hier diverse instellingen aanpassen, zoals het IP-adres van de computer waarop BRAdmin Professional 3.x draait of het poortnummer dat voor de communicatie wordt gebruikt.

Agents gebruiken om apparaten te detecteren

Nadat de agentsoftware is geïnstalleerd en geactiveerd, moet u BRAdmin Professional 3.x configureren zodat deze software contact maakt met de pc waarop de agentsoftware wordt uitgevoerd. Dit doet u door de volgende stappen uit te voeren:

Gebruikers van BRAdmin Professional 3.x:
Opmerking: Als u BRAdmin Professional 2.x gebruikt, installeer dan een upgrade naar BRAdmin Professional 3.x.

  1. Start BRAdmin Professional 3.x.
  2. Klik op Tools (Extra) op de werkbalk en selecteer Discovery Settings (Detectie-instellingen).
  3. Open het tabblad Agent en klik op de knop Add (Toevoegen).
  4. Voer het IP-adres van BRAgent in en klik op de knop OK.
  5. Controleer of het IP-adres en de status worden weergegeven bij Agent Broadcast (Agentbroadcast). Als de status "Connection Error (Verbindingsfout)" is, controleer dan of de pc draait en controleer ook het IP-adres van BRAgent en voer het opnieuw in.
  6. Open het tabblad General (Algemeen) en controleer Agent Broadcast (Agentbroadcast) bij Discovery Method (Detectiemethode).
  7. Klik op de knop OK.
  8. BRAdmin Professional 3.x is nu geconfigureerd voor communicatie met de pc waarop de agent wordt uitgevoerd. U kunt een directe communicatie tussen BRAdmin Professional 3.x en de agent tot stand brengen door in het hoofdscherm op de knop Search Network (Zoeken op netwerk) te klikken.