Ondersteuning en downloads

BRAdmin Professional 3.x

De uitgebreide functie voor waarschuwingsberichten via e-mail gebruiken

De functie voor waarschuwingsberichten via e-mail stelt de printer in staat bij problemen een e-mailbericht te sturen naar een daartoe aangewezen persoon.

Nu biedt de Brother-printer verbeterde voorzieningen voor waarschuwingsberichten via e-mail die deze functie naar een nog hoger niveau tillen.

In het verleden stuurde een printer een e-mailbericht zodra het papier op was. Sinds de introductie van de HL-7050N printer, kan het apparaat niet alleen een e-mailbericht sturen zodra het papier op is, maar, belangrijker nog, ook wanneer de printer een aantal minuten lang in een storingsstand heeft gestaan of wanneer een bepaalde storing een aantal keren is opgetreden op de printer.

U kunt de functie voor waarschuwingsberichten via e-mail configureren door gebruik te maken van de Web BRAdmin-software of door verbinding te maken met de geïntegreerde webserver die is ingebouwd in de printer.

Gebruikmaken van de Web BRAdmin-software om waarschuwingsberichten via e-mail te configureren

 1. Start de Web BRAdmin-serversoftware en dubbelklik op de desbetreffende printer. Er wordt nu een scherm weergegeven dat lijkt op het volgende:
 2. Klik op de knop Network Configuration (Netwerkconfiguratie) om het volgende scherm weer te geven. Klik op de knop POP3/SMTP.
 3. Geef het IP-adres voor uw e-mailserver op.

  Voor het verzenden van e-mailberichten hoeft u geen POP3-parameters te configureren. Configureer simpelweg de instellingen SMTP Server Address (SMTP-serveradres) en Printer E-mail Address (E-mailadres van printer) en klik vervolgens op de knop Submit (Versturen).
 4. Klik op de knop Notification 1 (Melding 1) om een scherm weer te geven dat lijkt op het volgende:
 5. U moet tevens opgeven hoe de fout moet worden afgehandeld. In het getoonde voorbeeld hebben we verschillende acties opgegeven:

  • Verstuur alleen een e-mailbericht als de klep van de printer 10 minuten of langer blijft openstaan.
  • Verstuur alleen een e-mailbericht als een papierstoring op de printer 10 minuten of langer duurt.
  • Verstuur altijd een foutbericht dat de toner bijna op is, zodra deze situatie zich voordoet op de printer.
  • Verstuur altijd een foutbericht dat de toner op is, zodra deze situatie zich voordoet op de printer.
  • Verstuur nooit een waarschuwing voor een niet-kritiek verbruiksartikel.
  • Verstuur altijd een waarschuwing voor een kritiek verbruiksartikel.
  • Verstuur nooit een waarschuwing voor een verbruiksartikel.
  • Verstuur nooit een foutbericht voor een verbruiksartikel.
  • Verstuur nooit een foutbericht als de drum moet worden vervangen.
  • Verstuur altijd een e-mailbericht als de printer een geheugenprobleem heeft.
  • Verstuur alleen een e-mailbericht als een papierinvoerfout op de printer 45 minuten of langer duurt.
  • Verstuur alleen een e-mailbericht als een papieruitvoerfout op de printer 45 minuten of langer duurt.
  • Verstuur altijd een e-mailbericht bij een installatiefout.
  • Verstuur altijd een e-mailbericht bij hardwarefout of mechanische storingen.
  • Verstuur altijd een e-mailbericht bij eventuele andere fouten die kunnen optreden.
 6. Als u het configureren van uw instellingen hebt voltooid, klikt u op de knop Submit (Versturen) onder aan het venster. De printer is nu geconfigureerd.