Kezdőlap > Hibaelhárítás > Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése

Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése

Mint minden összetett irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy a szükséges rendszeres karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket az alábbi táblázat foglalja össze.

A hiba elhárításához és az üzenet eltüntetéséhez kövesse a Művelet oszlopban található utasításokat.

A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel az alábbi forrásokat: support.brother.com/faqs.

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Hibaüzenet Ok Intézkedés

1.t.lapelak.

Papírelakadás a jelzett papírtálcában.

Húzza ki a papírtálcát és óvatosan távolítson el minden elakadt papírt.

Belépés tiltva

A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításainak ellenőrzéséhez.

Csere: dobegység

Időszerű a dobegység cseréje.

Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó dobegységet.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Ha ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor már kicserélte a dobegységet, akkor a dobegység számlálója nem lett alaphelyzetbe állítva.

Nullázza a dobegység számlálóját.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Csere: elh. ton.

Ideje lecserélni a hulladékfesték-kazettát.

Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát egy újra.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

Csere: papírtov.

Ideje kicserélni a szíjegységet.

Cserélje ki a szíjegységet egy újra.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: Cserélje ki a szíjegységet

Csere: toner

A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.

Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje

Dob !

Meg kell tisztítani a dobegység elsődleges koronaszálát.

Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.

image

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A koronaszálak tisztítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a dobegységet.

Dob elhasználód.

A dobegység élettartama hamarosan lejár.

Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: dobegység üzenetet.

Dob leállítása

Időszerű a dobegység cseréje.

Cserélje ki a dobegységet.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Elakadás belül

A papír elakadt a készülék belsejében.

Nyissa fel az felső fedelet, távolítsa el az összeállított festékkazettát és a dobegységet, majd óvatosan húzza ki az elakadt papírt. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Csukja le a felső fedelet.

Elakadás hátul

A papír elakadt a készülék hátsó részében.

Nyissa ki a beégető fedőlapját és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét.

Elakadt kétold.

Papírelakadás a 2 oldalas tálcában vagy a hátlapban. Távolítsa el a 2 oldalas tálcát, és nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.

Fedél nyitva

A felső fedél nincs teljesen bezárva.

Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék felső fedelét.

Nincs teljesen lezárva a beégető fedőlapja.

Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátuljában található.

H.fest.-t. vége

A hulladékfesték-kazetta hamarosan megtelik.

Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: elh. ton. üzenetet.

Hütés

A készülék belső hőmérséklete túl forró. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba.

Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve.

Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást.

Kalibrálás

A kalibráció nem sikerült.

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) image gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színkalibrálást a vezérlőpanel segítségével.

 • Helyezzen be egy új szíjegységet.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Kazetta hiba

A festékkazetta rosszul lett behelyezve.

Távolítsa el az LCD-n jelzett színhez tartozó összeállított festékkazettát és dobegységet. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Kétold. letiltva

A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.

Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

A 2 oldalas tálca nincs teljesen behelyezve. Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcát a készülékbe.

Kevés toner: BK

Kevés toner: C

Kevés toner: M

Kevés toner: Y

(BK = Fekete, C = Cián, M = Magenta, Y = Sárga.)

Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.

Rendeljen új festékkazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: toner üzenetet.

Kézi adag. elak.

Papírelakadás történt a készülék kézi adagoló nyílásában.

Óvatosan távolítson el minden beszorult papírt a kézi adagolónyílásból és a környékéről. Töltse vissza a papírt a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

Kézi adagolás.

A(z) Kézi volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyílásban.

Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba.

Korlát túllépve

Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításainak ellenőrzéséhez.

Médiaeltérés

A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.

Töltse a megfelelő típusú papírt a tálcába, majd válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.

Memória megtelt

A készülék memóriája megtelt.

A nyomtatási felbontás csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a(z) Go (Indítás) gombot körülbelül két másodpercig.

Méret eltérés

A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.

Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára. Nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.

Méret hiba

A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet a megadott tálca nem támogatja.

Válasszon olyan papírméretet, amelyet a megadott tálca támogat.

Mérethiba DX

A készülék papírméret-beállításaiban megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.

Nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.

Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára.

Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat.

Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.

A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.

Nem detektálható

A készülék nem érzékeli a festékkazettát.

Távolítsa el az LCD-n jelzett színhez tartozó összeállított festékkazettát és dobegységet. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje

Nem lehet nyomtatni ##

Mechanikai probléma.

 • Tartsa lenyomva a image gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Nincs dobegység

A dobegység helytelenül van behelyezve.

Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.

Nincs elh. toner

A hulladékfesték-kazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Helyezze be újra a hulladékfesték-kazettát.

Nincs festék

A festékkazetta nem, vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.

Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.

Nincs papírtov.

A szíjegység nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Helyezze be újra a szíjegységet.

Nincs T1 papír

A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.

Tegye az alábbiak egyikét:

 • Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
 • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
 • Ne töltse túl a papírtálcát.

Nincs T1 tálca

A papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.

Helyezze vissza az LCD-n jelzett papírtálcát.

Nyomt. ad. tele

A készülék memóriája megtelt.

Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.

Öndiagnosztika

A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő értékre a megadott időn belül.

Tartsa lenyomva a image gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.

A beégetőmű túlhevült.

Páralecsapódás

A szobahőmérséklet megváltozása után pára csapódott le a készülék belsejében.

Hagyja bekapcsolva a készüléket. Nyissa ki felső fedelet, és várjon 30 percet. Majd kapcsolja ki a készüléket, és zárja be az előlapot. Kapcsolja be újra a készüléket.

Regisztráció

A regisztráció meghiúsult.

 • Ha a hiba továbbra is fennáll, a(z) image gomb nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket.

  Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra a készüléket.

  Hajtsa végre a színregisztrációt a vezérlőpanel segítségével.

 • Helyezzen be egy új szíjegységet.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Szíj röv.elhasz.

A szíjegység élettartama hamarosan lejár.

Rendeljen új szíjegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: papírtov. üzenetet.

Tonerhiba

Egy vagy több festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Húzza ki a dobegységeket. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységekbe.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Hibaüzenet Ok Intézkedés

2-oldalas mérethiba

A készülék papírméret-beállításaiban megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.

Nyomja meg a image gombot (ha szükséges).

Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára.

Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat.

Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.

A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.

Az MP tálcában nincs papír

Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.

Tegye az alábbiak egyikét:

 • Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
 • Ha papír van a TC tálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.

Belépés tiltva

A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításainak ellenőrzéséhez.

Csere: toner

A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.

Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje

Cserélje a WT tart.

Ideje lecserélni a hulladékfesték-kazettát.

Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát egy újra.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

Dob leállítása

Időszerű a dobegység cseréje.

Cserélje ki a dobegységet.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Dobegység !

Meg kell tisztítani a dobegység elsődleges koronaszálát.

Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.

image

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A koronaszálak tisztítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a dobegységet.

Elakadás 1. tálca

Elakadás 2. tálca

Papírelakadás a jelzett papírtálcában.

Húzza ki a papírtálcát, és óvatosan távolítsa el az összes elakadt papírt az LCD-n látható animációnak megfelelően.

Elakadás a kézi adagolóban

Papírelakadás történt a készülék kézi adagoló nyílásában.

Óvatosan távolítson el minden beszorult papírt a kézi adagolónyílásból és a környékéről. Töltse vissza a papírt a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg a Újra gombot.

Elakadás belül

A papír elakadt a készülék belsejében.

Nyissa fel az felső fedelet, távolítsa el az összeállított festékkazettát és a dobegységet, majd óvatosan húzza ki az elakadt papírt. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Csukja le a felső fedelet.

Elakadás hátul

A papír elakadt a készülék hátsó részében.

Nyissa ki a beégető fedőlapját és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Újra gombot.

Elakadt kétold.

Papírelakadás a 2 oldalas tálcában vagy a hátlapban. Távolítsa el a 2 oldalas tálcát, és nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.

Fedél nyitva

A felső fedél nincs teljesen bezárva.

Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék felső fedelét.

Nincs teljesen lezárva a beégető fedőlapja.

Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátuljában található.

Festékkazetta hiba

Egy vagy több festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Húzza ki a dobegységeket. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységekbe.

Fogyóeszközök

Cserélje a dobegységet

Időszerű a dobegység cseréje.

Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó dobegységet.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Ha ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor már kicserélte a dobegységet, akkor a dobegység számlálója nem lett alaphelyzetbe állítva.

Nullázza a dobegység számlálóját.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje

Fogyóeszközök

Cserélje ki a szíj egységet

Ideje kicserélni a szíjegységet.

Cserélje ki a szíjegységet egy újra.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: Cserélje ki a szíjegységet

Fogyóeszközök

Dob élettartama a végéhez közelít

A dobegység élettartama hamarosan lejár.

Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje a dobegységet üzenetet.

Fogyóeszközök

H.fest.-t. vége

A hulladékfesték-kazetta hamarosan megtelik.

Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje a WT tart. üzenetet.

Fogyóeszközök

Kevés festék: X

(Az X annak a festékkazettának vagy dobegységnek a színét jelzi, amelyik az élettartama a végéhez közelít. BK = Fekete, C = Cián, M = Magenta, Y = Sárga.)

Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.

Rendeljen új festékkazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: toner üzenetet.

Fogyóeszközök

Papírtovábbító hamarosan elhasználódik

A szíjegység élettartama hamarosan lejár.

Rendeljen új szíjegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje ki a szíj egységet üzenetet.

Hütés

A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba.

Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve.

Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást.

Kalibrálás

A kalibráció nem sikerült.

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) image gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színkalibrálást az LCD-kijelző segítségével.

 • Helyezzen be egy új szíjegységet.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Kazetta hiba

A festékkazetta rosszul lett behelyezve.

Távolítsa el az LCD-n jelzett színhez tartozó összeállított festékkazettát és dobegységet. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze be az összeállított festékkazettát és a dobegységet a készülékbe.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Kép inic. sikert.

Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz.

Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.

Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.

Kétoldalas letiltva

A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.

Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

A 2 oldalas tálca nincs teljesen behelyezve. Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcát a készülékbe.

Kézi adagolás.

A(z) Kézi volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyílásban.

Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba.

Korlát túllépve

Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításainak ellenőrzéséhez.

Médiatípus-eltérés

A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.

Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, majd válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.

Memória megtelt

A készülék memóriája megtelt.

Nyomja meg a(z) image gombot, és csökkentse a nyomtatás felbontását.

Méret eltérés

A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.

Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára. Nyomja meg a(z) Újra gombot.

Méret hiba

A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet a megadott tálca nem támogatja.

Válasszon olyan papírméretet, amelyet a megadott tálca támogat.

Nem detektálható

A készülék nem érzékeli a festékkazettát.

Távolítsa el az LCD-n jelzett színhez tartozó összeállított festékkazettát és dobegységet. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.

imageimage Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje

Nem használh. eszk.

Egy nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva az USB-hosztcsatlakozóhoz.

Húzza ki az eszközt a közvetlen USB-hosztcsatlakozóból.

Nem használh. eszk.

Távolítsa el az eszközt. Kapcsolja ki , majd be a készüléket.

Hibás USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.

 • Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.

 • Tartsa lenyomva a image gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.

Nem lehet nyomtatni ##

Mechanikai probléma.

 • Tartsa lenyomva a image gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Nincs 1. tálca

Nincs 2. tálca

A papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.

Helyezze vissza az LCD-n jelzett papírtálcát.

Nincs dobegység

A dobegység helytelenül van behelyezve.

Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.

Nincs festék

A festékkazetta nem, vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.

Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.

Nincs haszn. toner

A hulladékfesték-kazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Helyezze be újra a hulladékfesték-kazettát.

Nincs HUB támogatás

Egy USB-hubeszköz van csatlakoztatva az USB-hosztcsatlakozóhoz.

Távolítsa az USB-hubeszközt a közvetlen USB-hosztcsatlakozóról.

Nincs papír,1. tálca

Nincs papír,2. tálca

A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.

Tegye az alábbiak egyikét:

 • Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
 • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
 • Ne töltse túl a papírtálcát.

Nincs szíj egység

A szíjegység nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.

Helyezze be újra a szíjegységet.

Nyomtatási adatok megtelt

A készülék memóriája megtelt.

Nyomja meg a image gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.

Öndiagnosztika

A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő értékre a megadott időn belül.

Tartsa lenyomva a image gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.

A beégetőmű túlhevült.

Páralecsapódás

A szobahőmérséklet megváltozása után pára csapódott le a készülék belsejében.

Hagyja bekapcsolva a készüléket. Nyissa ki felső fedelet, és várjon 30 percet. Majd kapcsolja ki a készüléket, és zárja be az előlapot. Kapcsolja be újra a készüléket.

Regisztráció

A regisztráció meghiúsult.

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) image gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színregisztrálást az LCD-kijelző segítségével.

 • Helyezzen be egy új szíjegységet.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.

TC tálca elakadás

Papírelakadás a TC tálcában.

Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg az Újra gombot.

Túl sok tálca

A felszerelt opcionális tálcák száma túllépi a maximális számot.

Csökkentse az opcionális tálcák számát.

Hasznos volt ez az oldal?