Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

• 
Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
• 
Valokuvapaperin päällystetty puoli hohtaa hieman. Älä kosketa kiiltävää (päällystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi hohtava puoli alaspäin.
• 
Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi vettä ja hikeä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavan tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.
Sopimaton asetus Sopimaton asetus
 
ÄLÄ KÄYTÄ seuraavanlaisia papereita:
• 
vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita
Grafiikka
1.
2 mm tai pitempää
• 
erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
• 
papereita, joille on jo tulostettu tulostimella
• 
papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
• 
poikittaisarkeista tehtyjä papereita

Luovutusalustan kapasiteetti

Korkeintaan 50 arkkia 80 g/m2 A4-paperia.
• 
Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava yksi kerrallaan luovutusalustalta. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.