Drukowanie dokumentów przy użyciu protokołu SSL/TLS

Pokrewne Modele:DCP‑T420W / DCP‑T425W / DCP‑T426W
W celu bezpiecznego wydrukowania dokumentów za pomocą protokołu IPP użyj protokołu IPPS.
 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
 2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).
  Na przykład:

  https://192.168.1.2

  image
  • Jeśli używany jest system DNS (Domain Name System) lub aktywna jest nazwa NetBIOS, zamiast adresu IP można wprowadzić inną nazwę, np. „DrukarkaOgolna”.

   • Na przykład:

    https://SharedPrinter

   Jeśli aktywna jest nazwa NetBIOS, można również użyć nazwy węzła.

   • Na przykład:

    https://brnxxxxxxxxxxxx

   Nazwę NetBIOS można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.

 3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu Zaloguj, a następnie kliknij Zaloguj.
  image
  Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”.
 4. Przejdź do menu nawigacji i kliknij Sieć>Sieć>Protokół.
  image
  Uruchom przez image, jeśli menu nawigacji nie jest wyświetlane po lewej stronie ekranu.
 5. Potwierdź, że zaznaczone jest pole wyboru IPP.
  image

  Jeśli pole wyboru IPP nie jest zaznaczone, zaznacz pole wyboru IPP, a następnie kliknij Prześlij.

  Uruchom ponownie urządzenie, aby aktywować konfigurację.

  Po ponownym uruchomieniu urządzenia wróć na stronę internetową urządzenia, a następnie kliknij Sieć>Protokół.

 6. Kliknij przycisk Ustawienia serwera HTTP.
 7. Zaznacz pole wyboru HTTPS(Port 443) w IPP, a następnie kliknij Prześlij.
 8. Uruchom ponownie urządzenie, aby aktywować konfigurację.
Komunikacja za pośrednictwem protokołu IPPS nie zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do serwera druku.
Czy ta strona była pomocna?