Strona główna > Zabezpieczenia > Konfiguracja certyfikatów bezpieczeństwa urządzenia

Konfiguracja certyfikatów bezpieczeństwa urządzenia

Pokrewne Modele:DCP‑T420W / DCP‑T425W / DCP‑T426W
Aby możliwe było bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS, należy skonfigurować certyfikat. Do skonfigurowania certyfikatu należy użyć funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.