Lisensavtale for sluttbrukere av Brother-programvare
VIKTIG – LES NØYE
Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("EULA") er en juridisk avtale mellom deg og Brother Industries, Ltd. ("Brother"), som bestemmer bruken din av Brother-programvare (inkludert tilknyttede brukerveiledninger og elektroniske dokumenter slik som "hjelp" og "les meg"-filer), som blir lastet ned fra dette nettstedet til datamaskinen eller maskinvaren din (samlet omtalt som "PROGRAMVARE"). Hvis du godtar å være bundet av vilkårene i denne lisensavtalen, kan du laste ned den tilgjengelige programvaren på dette nettstedet i henhold til vilkårene i denne lisensavtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne lisensavtalen, har ikke Brother gitt deg lisens for PROGRAMVAREN. I slike tilfeller er du ikke autorisert av Brother, og du kan ikke bruke PROGRAMVAREN.
Vilkår og betingelser
1. Eierskap

Alle rettigheter, krav og interesser i og til denne PROGRAMVAREN eies av Brother og dets leverandører. Rettighetene for PROGRAMVAREN er lisensiert til deg med begrensninger som anvist i følgende artikkel 2. Disse bestemmelsene skal ikke tolkes som en rett til å overdra eller selge enhver opphavsrett av PROGRAMVAREN fra Brother til deg.

2. Lisenstildeling
2.1   Brother gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke eksemplaret av PROGRAMVAREN på datamaskinen eller maskinvaren din.
2.2   Med unntak av det som uttrykkelig angis i avsnitt 2.1 ovenfor, gir Brother deg ingen lisens knyttet til PROGRAMVAREN. Med unntak av i den grad det uttrykkelig tillates ifølge gjeldende lov, kan du ikke (i) modifisere PROGRAMVAREN, (ii) omvendt utvikle, demontere, dekompilere eller bruke PROGRAMVAREN til å opprette avledet programvare, (iii) leie eller lease ut PROGRAMVAREN eller (iv) gjøre PROGRAMVAREN tilgjengelig for nedlasting av allmennheten.

3. GARANTIFRASKRIVELSE

I DEN GRAD DET ER TILLAT AV LOVEN, LEVERES DENNE PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. BROTHER FRASKRIVER SEG SPESIELT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, UKRENKELIGHET OG/ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

4. Begrensning av ansvar

BROTHER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELL TAP AV INNTEKT, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, TAP AV DATA, FORRETNINGSAVBRUDD, ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER TAP AV NOE SLAG SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM ET RESULTAT AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE AV DENNE PROGRAMVAREN, ENTEN DETTE ER KONTRAKTFESTET, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET. DIN BRUK AV PROGRAMVAREN GJØRES UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. DERSOM PROGRAMVAREN VISER SEG Å VÆRE DEFEKT, SKAL DU PÅTA DEG ALLE UTGIFTER I FORBINDELSE MED SERVICE, REPARASJONER ELLER KORREKSJONER OG I DEN GRAD DET GIS HJEMMEL I GJELDENDE LOVVERK GODTAR DU Å FRASI DEG, UTEN BETINGELSER, ALLE LOVBESTEMTE RETTIGHETER OG ANDRE RETTIGHETER SOM KAN BLI BRUKT MOT BROTHER I TILFELLE EN SLIK DEFEKT OPPSTÅR. Til tross for det ovennevnte, har ikke disse vilkårene til hensikt å begrense forbrukerens lovbestemte rettigheter som er beskyttet av gjeldende lover.

5. Vilkår

Denne lisensavtalen blir gjeldene når du aksepterer den og den blir værende gjeldene, med mindre du slupper å bruke PROGRAMVAREN. Brother kan imidlertid terminere denne lisensavtalen uten å gi deg beskjed på forhånd.

6. Personvern

Vi respekterer personvernet ditt, og all innsamling eller bruk av personopplysningene dine av Brother blir styrt av den nyeste utstedet personvernet. Alle vilkårene og betingelsene i denne personvernet skal være en del av denne lisensavtalen og gjelde for deg med vilkår og betingelser i denne lisensavtalen.

7. Gjeldende lover

Denne EULA-en reguleres og styres i henhold til domsmakten til lovene i Japan. Hvis noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen blir erklært ugyldige, skal disse bestemmelsene skilles ut og tolkes uavhengig av andre bestemmelser i denne lisensavtalen, og de andre bestemmelsenes gyldighet vil ikke bli påvirket.

8. Eksportbestemmelser

I henhold til lisensen er det ikke lov å eksportere eller reeksportere PROGRAMVAREN eller kopier eller tilpasninger av denne med mindre dette uttrykkelig fremkommer av bestemmelsene for lisensen.

9. Andre vilkår

Dersom du har godkjent eller godtatt vilkår og betingelser fra Brother eller andre tredjepart-lisensgivere ("Valgfrie vilkår") med hensyn til bruk av programvaren beskrevet i denne avtalen, skal slike valgfrie vilkår gjelde med hensyn til omfanget av enhver konflikt med vilkårene og betingelsene fremstilt i denne avtalen, samt fraværet av gjeldende eller samsvarende vilkår i denne avtalen.